Fra stress til trivsel i forandringsprocesser

People Development

Forandringsprocesser i form af nye arbejdsgange, ændret organisationsstruktur, nye opgaver, indførsel af nye IT- systemer, fusioner eller udflytning af opgaver mv., er en del af hverdagen i alle virksomheder.

Fokus på at forebygge og håndtere stress i forandringsprocesser hos ledere og medarbejdere er en væsentlig men desværre ofte overset del af forandringsledelse. People Development tilbyder rådgivning om stressforebyggelse og håndtering af stress i forbindelse med planlægning, gennemførelse af forandringsprocesser.

Strategisk kommunikation, tydelige mål og rammer, involvering af interessenter og inddragelse af de psykologiske aspekter i forandringsprocesser er vigtige faktorer når virksomheden iværksætter en forandringsproces.

Ikke mindst samarbejde med repræsentanter for medarbejderne i Samarbejdsudvalg eller MED-udvalg er en meget væsentlig del af arbejdet med at forebygge og håndtere stress i forandringsprocesser – og i det daglige arbejde med at sikre trivsel, et godt psykisk arbejdsmiljø og mindre sygefravær.

Som chef og udviklingskonsulent har jeg en solid erfaring med at planlægge og gennemføre forandringsprocesser. Som chef har jeg erfaring med at være en del af forandringsprocessen. Erfaringer der betyder at jeg bidrager med et individuelt ”indefra og ud” og et strategisk organisatorisk ”udefra og ind” perspektiv på forandringsprocessen.