Fra stress til trivsel med et velfungerende lederteam

People Development

Til lederteams der ikke fungerer optimalt – eller som ønsker at udvikle sig til næste niveau – tilbyder jeg rådgivning, coaching og facilitering af udviklingsprocesser i lederteamet.

Måske teammøder ikke fungerer – og I har brug for rådgivning om hvordan møderne kan tilrettelægges således at de bidrager til teamets udvikling og løsning af kerneopgaven.

Det kan være ensomt at være leder – og stressende ikke at have nogen at sparre med. Et velfungerende lederteam som har blik for både den fælles ledelsesopgave og for hvordan I spiller hinanden gode, kan være det der gør en forskel for hvordan du trives som leder.

Når du som leder oplever at være en del af et udviklende fællesskab, hvor der er plads til at tale sammen om både det der udfordrer og det der lykkes, vil det styrke både din og de andres trivsel i lederteamet.

Kendskab til hinanden styrker og udfordringer, fælles værdier og tydelige mål for hvordan lederteamet præsterer og udvikler sig bidrager til at du og teamet trives og lykkes med ledelsesopgaven.

I arbejdet med lederteams trækker jeg på mine erfaringer både som leder af lederteams og som proceskonsulent.

Indledningsvist aftales med teamet hvad der skal fokuseres på i forhold til udfordringer og ønsker om forandringer. Undervejs gøres status og forløbet justeres. Afslutningsvist gennemføres en evaluering der har fokus på hvad der skal til fremadrettet for fortsat at udvikle teamets trivsel og performance.