Fra stress til trivsel – med HR og organisationsudvikling

People Development

God trivsel kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje. Medarbejdere der trives er bedre til at samarbejde om at løse kerneopgaven på en effektiv måde. Arbejdsglæden vokser, sygefraværet falder og produktiviteten stiger.

Til virksomheder der har brug for rådgivning, sparring og hjælp til at gennemføre indsatser rettet mod strategisk HR-udvikling, tilbyder People Development rådgivning, projektledelse og procesfacilitering. Dette kan være i forbindelse med udvikling, gennemførelse og evaluering af HR-strategier, strategier for forebyggelse og håndtering af stress, innovation, tillidsbaseret ledelse, social kapital, relationel koordinering, medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MUS, GRUS og LUS etc.) og lederevalueringer.

Indenfor det psykiske arbejdsmiljø tilbyder People Development viden om, rådgivning, design, gennemførelse og evaluering af APV, trivselsundersøgelser og andre tiltag i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress, dårligt psykisk arbejdsmiljø og højt sygefravær.

Et ofte overset potentiale er den udviklingskraft der ligger i at udvikle et velfungerende samarbejde om forebyggelse af stress i Sikkerhedsudvalg, Samarbejdsudvalg eller MED- samarbejdet. Her bidrager People Development med rådgivning og facilitering af opbygning og udvikling af samarbejdet. Et samarbejde hvor der er fokus på den fælles opgave, den løbende dialogiske samtale og respekt for hinandens forskellige roller som repræsentant for henholdsvis medarbejdere eller ledelse.

Som HR- og udviklingschef, udviklingskonsulent og tillidsrepræsentant har jeg igennem mange år fået stor viden om og erfaring med hvordan der skabes et velfungerende samarbejde og øget trivsel i organisationen.