Huscoach

Få en Huscoach tilknyttet virksomheden således at ledere og medarbejdere får hurtig og professionel hjælp når de oplever symptomer på stress eller har udfordringer som der er behov for at vende med en fortrolig ekstern sparringspartner.

En Huscoach er en coach der er fast tilknyttet virksomheden. Der er mange fordele ved at have en ekstern Huscoach tilknyttet virksomheden. Huscoachen er ikke en del af virksomheden og er derfor uvildig i sin funktion. Samtidig lærer virksomheden og coachen hinanden at kende, og der skabes et grundlag for et tillidsfuldt og professionelt samarbejde.

Sunde medarbejdere er ikke stressede, og en Huscoach kan udgøre en væsentlig del af virksomhedens sundhedspolitik.

I praksis betyder det at have en Huscoach tilknyttet at du og din virksomhed kan få lige præcis den hjælp der er behov for.

Huscoachen hjælper typisk med:

  • coaching af medarbejdere og ledere
  • akut psykisk førstehjælp/krisehåndtering
  • forebyggelse af stress
  • stresshåndtering hos medarbejdere og ledere
  • Undervisning i Den gode samtale
  • Udarbejdelse af stresspolitik – et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Undervisning i hvad stress er, hvordan stress forebygges og håndteres

Ofte er årsagen til manglende håndtering af stress i virksomheden travlhed og fraværende eller/og forkert  kommunikation. Der mangler den god samtalekultur i virksomheden. Huscoachen skaber grobund for og kan være med til at udvikle coaching – som grundlag for en god samtaleform i virksomheden.

Der aftales indledningsvist hvordan Huscoachen anvendes, hvordan Huscoachen kontaktes og hvordan fortrolighed håndteres.

Som virksomhed tegner man en fleksibel abonnementsordning. Der gøres status undervejs og det aftales hvornår og hvordan ordningen evalueres.