Kommunikation og Organisationsudvikling

People Development

I forhold til kommunikation, ledelses- og organisationsudvikling er People Development inspireret af en række forskellige tilgange som anvendes fleksibelt afhængig af opgavens karakter.

Den systemiske og anerkendende tilgang udgør det grundlæggende fundament. Centralt i denne tilgang er relationer og kommunikation. Udgangspunktet er at du i din kommunikation går ud fra at modtagerens reaktion på det du kommunikerer giver mening og værdi ud fra modtagerens egen måde at se verden på.

Ved at anerkende den andens synspunkter skaber du et fundament, hvorfra det bliver muligt at kommunikere med den anden på en dialogorienteret måde. På denne måde kan du etablere konstruktive og udviklende samtaler og et godt samarbejde i organisationen. Når vi anvender et ressourceorienteret og konstruktivt sprog, har vi fokus på det, der virker, kompetencer og ressourcer, og vi udfolder vi vores potentialer hver især, og sammen.

I en mere eksistentiel forstand betyder anerkendelse, at vi som mennesker ikke kan trives og udvikle os, hvis vi ikke har adgang til anerkendelse i vores liv. Det starter fra det øjeblik vi bliver født og møder det første anerkendende blik fra mor og far. Vi forstår os selv og udvikler os via den anden, og anerkendelse opstår i et relationelt forhold mellem os.

Grundlaget for, at vi kan bringe anerkendelse ind i vores relationer, er at vi er i stand til at udvise uærbødighed nysgerrighed overfor os selv og overfor hinanden. Nysgerrighed over for det, der siges og gøres, og uærbødighed ved at stille spørgsmål til det, vi tager for givet.