Ledercoaching – fra stress til udfoldelse af dit personlige lederskab

Ledercoaching er til dig der ”bøvler” med ledelse, stress og forandringsprocesser hvad enten du er chef, afdelingsleder, teamleder eller projektleder. Det er også til dig der ønsker at udvikle dig som leder og udfolde dit personlige lederskab.

Ledercoaching er dialogiske 1:1samtaler som sætter lys på de ledelsesmæssige udfordringer som bekymrer dig, eller på dine ønsker om at udvikle dit personlige lederskab. Du udvider din bevidsthed om tanker, følelser og forskellige handlemuligheder, og udvikler således både din refleksionsevne og din handlekraft.

Oplever du som leder, at du selv er stresset, har mistet din energi og lyst til ledelse, er ledercoaching en mulighed for at du i et fortroligt og trygt rum kan dele dine bekymringer og få større bevidsthed om hvad der skal til for at du trives med ledelsesopgaven.

Det kan også være at du er stresset og har problemer med at håndtere din ledelsesopgave, fordi dine medarbejdere er stressede og måske sygemeldte. Eller du oplever andre udfordringer som leder. Med ledercoaching får du mulighed for at reflektere over og få sparring på, hvordan du forebygger og håndterer din egen stress. Således at du er i stand til selv at være en god leder for dine medarbejdere.

Også ledere kan være stressede og blive udbrændte. Stressede ledere som ikke trives er dårlige ledere. Nyere forskning fra Stanford University, Harvard Business Review og den amerikanske psykologforening viser at omkring 75% af medarbejderne mener, at det er deres leder, som er den væsentligste årsag til at de oplever stress på deres arbejde.

Selvom det kan opleves skamfuldt, er det er ingen skam som leder at få hjælp til at forebygge og håndtere stress. Det at tale med enprofessionel sparringspartner, få sat ord på, delt det der nager og få undersøgt hvad der kan gøres ved det – gør en forskel for hvordan du lykkes og trives som leder.

Som tidligere chef med erfaringer i praksis med håndtering af stress og ledelsesmæssige udfordringer kan jeg give dig det med- og modspil som du har brug for.

Jeg har flere års erfaring med ledercoaching, og har to internationalt certificerede coachuddannelser. Dette kan du se mere om her