Om mig

Maj-Britt Høybye Hansen

Maj-Britt Høybye Hansen, Coach, Karriererådgiver, Organisations-og ledelseskonsulent, Psykoterapeut (MPF), SE-Traumeterapeut®

Partner i Lyngby Stressklinik – stresscoaching og stressbehandling. Se om stresssymptomer på: https://www.lyngby-stressklinik.dk/stress-symptomer

Jeg brænder for at hjælpe mennesker og organisationer til at trives og lykkes med udgangspunkt i deres potentiale for udvikling og vækst.

Hvad enten jeg er din konsulent, coach eller psykoterapeut, møder jeg dig i øjenhøjde med nysgerrighed, nærvær, empati og oprigtig interesse.

Som en imødekommende, rummelig og nysgerrig person med en stærk intuition og gode analytiske evner, lytter og reflekterer jeg – gerne sammen med dig- og vælger metoder, værktøjer og tilgange fleksibelt i forhold til hvad der er behov for i den konkrete situation.

I gennem min karriere har  jeg arbejdet som projektleder, konsulent og leder. I de seneste 10 år har jeg været chef på  topniveau primært i den offentlige sektor – senest som HR chef – indtil jeg besluttede at fokusere fuld tid på min passion om at arbejde med mennesker og udvikling i mit eget firma. Jeg har været med i mange forandringsprocesser både som den der beslutter og gennemfører og som den der er i spil som en del af forandringsprocessen. Denne erfaring giver mig en unik mulighed for at forstå forandringer både som et strategisk anliggende for virksomheden og som en forandrings-og transitionsproces for den enkelte.

De menneskelige relationer i arbejdslivet – og betydningen heraf for både for virksomheden, for teamet og for den enkelte leder og medarbejder har altid optaget mig – og her ikke mindst hvordan ledelse og det psykiske arbejdsmiljø spiller ind i forhold til stress og trivsel. Jeg inddrager de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter i arbejdet med stress i forandrings- og transitionsprocesser, og er optaget af biologisk stress. Det der sker i kroppen, og hvordan kroppens ressourcer giver adgang til healing af stress, chok og traumer.

I min funktion som hhv. leder, coach og psykoterapeut har jeg erfaring med forebyggelse, håndtering og behandling af stress såvel organisatorisk som individuelt på alle niveauer af stressskalaen. Det betyder at du bliver mødt af en der bidrager med et helhedsperspektiv, og fleksibelt kan indrette indsatsen i forhold til det konkrete behov og den særlige situation. 

Som coach og organisationskonsulent arbejder jeg med udgangspunkt i: En kandidatgrad i offentlig ledelse fra Roskilde Universitetscenter, en forskningsbaseret masteruddannelse i offentlig ledelse fra Copenhagen Business School, en Business master i NLP, en systemisk Proceskonsulentuddannelse, en ICF (International Coach Federation) certificeret Systemisk Coachuddannelse og senest en EMCC certificeret Transition Coachuddannelse indenfor 3. generationscoaching. Du kan se (EMCCs)  European Mentoring Coaching Councils principper og etiske og etiske retningslinjer her.

Som psykoterapeut er min baggrund dels en uddannelse som Psykoterapeut fra ID Academy og dels en uddannelse som Somatic Experience Terapeut (chok/traume terapeut). Du kan se mere om min psykoterapeutuddannelse på ID Academy her. Samt få information om Somatic Experience og min uddannelse her.

Jeg har særlig viden om senfølger af seksuelle overgreb fra mit frivillige arbejde som faglig rådgiver i CSM Øst (Center for Seksuelt Misbrugte), hvor jeg har haft samtaler med og rådgivet voksne med senfølger af seksuelle overgreb, deres pårørende og fagpersoner som f.eks. læger, lærere og kontaktpersoner. Hvis du vil vide mere om CSM Øst og deres tilbud, se her.

P.t. arbejder jeg som frivillig i Kvistene, hvor jeg har individuelle terapiforløb med voksne med senfølger af seksuelle overgreb samt deltager som føl på gruppeterapiforløb for mænd med senfølger. Du kan se mere om Kvistene og tilbud her.

Jeg modtager løbende faglig supervision, hvilket garanterer en høj faglig standard og psykologisk modenhed i alle terapeutiske forløb.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) lever jeg op til foreningens uddannelsesmæssige faglige og etiske standarder.  Se mere om hvad dette kvalitetsstempel betyder for dig i praksis her. Min internationalt certificerede chok/traume uddannelse og coach uddannelser er ligeledes din garant for et højt fagligt niveau og etik.

I de seneste år har jeg arbejdet med karriererådgivning og coaching i  AS3 Transition, hvor jeg hjælper jeg ledere og medarbejdere med at afklare jobmål, kompetencer og karriereveje – og få ønskejobbet.

Jeg har over 20 års erfaring med ledelse, projektledelse, evaluering, organisationsudvikling, innovation og coaching primært i den offentlige sektor. Se mere på min profil på LinkedIn

Uddannelser

 2017 Certificering i Somatic Experiencing Practitioner (SEP) – 3. årig international uddannelse i behandling af stress, chok og traumer
 2017 Certificering som Transition Coach,  Practitioner, AS3 (Eksamensopgave om Dialogiske forholdemåder)
 2016 ID Psykoterapeut, ID Academy – 4. årig uddannelse i Integrativ Dynamisk psykoterapi (Eksamensopgave om Arbejdsrelateret traumatisk stress)
 2012 Voksenpædagogisk grunduddannelse, Metropol (Eksamensopgave om Mindfulness)
 2008 Human Ressource – enkeltfag på Akademiuddannelsen i Ledelse, Niels Brock (Eksamensopgave om strategisk værdiledelse og branding)
 2008 Master of Public Administration (MPA)- 2-årig forskningsbaseret uddannelse i offentlig ledelse, Copenhagen Business School (Masterafhandling: Blæksprutteledelse i en kvalitetsreformtid, artikel i tidsskriftet Teknik og Miljø om blæksprutteledelse)
 2007 Coach, ICF certificeret, Expand (Eksamensopgave om Coaching i forandringsprocesser)
 2002 NLP Proceskonsulent, NLP Huset i Valby (Eksamensopgave om Leder-følgerskab)
 2001 Business Master i NLP, NLP Huset i Valby (Eksamensopgave om motivation og rollemodeller)
 2000 Practitioner i NLP, NLP Huset i Valby
 1989 Cand.scient.adm. og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter (Eksamensopgave om motivation og deltagelse i udviklingsprojekter)

Kurser

 2017 Introduktion til Systemisk Familieopstilling, Institut for Systemisk Familie og Organisationsopstilling
 2017 Tredje generations coaching, Folkeuniversitetet
 2015 Stress, depression og vrede, masterclass workshop med Peter Levine, grundlægger af Somatic Experience terapien
 2015 Angst hos børn og unge, Folkeuniversitetet
 2014 Nyere former for projektledelse, Folkeuniversitetet
 2013 Mindfulness, Folkeuniversitetet
 2012 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) – 8 ugers træningsforløb hos Det danske institut for stress
 2012 Innovation, kommunikation og ledelse, Folkeuniversitetet
 2012 High Performing Teams, 1. årigt træningsforløb i procesfacilitering, Peak Balance
 2011 Følelser i ledelse, Folkeuniversitetet
 2011 Kvalitative interviews og inddragelse af brugerperspektiver – tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse, kursus på National Centre og Research, London

logo twologo oneRelated imageImage result for CBS MPA logo