Personlig udvikling – fra stress til overskud

People Development

I terapien tager vi udgangspunkt i dine udfordringer, dine ressourcer og i dit ønske om personlig udvikling og forandringer i din hverdag. Du ønsker måske at se på forskellige sider af dig selv og blive mere bevidst om dine forskellige tankemønstre, værdier og handlemuligheder. Både det der begrænser og det der udvikler dig i forhold til det du ønsker at ændre eller opnå.

Det kan være at du ikke er tilfreds med dig selv og dit liv. Du bekymrer dig måske, er bange for hvad fremtiden skal bringe og oplever konflikter med familie, venner og kolleger. Dit liv former sig måske ikke som du har ønsket og forestillet dig, og du oplever at være stagneret i den måde du tænker, føler og agerer på, uden at være i stand til at ændre det på egen hånd.

Måske du har stress eller lider af angst, har tvangstanker, føler mindreværd, er genert og har tendens til at isolere dig socialt.

De typiske symptomer på stress er: Uro og rastløshed, koncentrationsproblemer og tendens til glemsomhed, anspændthed, søvnproblemer, hovedpine og smerter i kroppen. Det kan opleves som om at du har tabt gejsten og din livsglæde er forsvundet. Ved en hurtig og effektiv intervention kan din stresstilstand ændres og vil ikke få kronisk karakter.

Du kan tage en stresstest på Lyngby Stresskliniks hjemmeside udviklet af Seniorforsker, dr. med. Bo Netterstrøm og se hvor på stressskalaen hvor du er – tryk her.

Hvis dine symptomer og stresstesten viser du har kronisk og traumatisk stress er det afgørende at du får den rette behandling se her. Ved længerevarende og traumatisk stress bør du opsøge din læge.

Med psykoterapi får du et fortroligt, trygt og understøttende rum til at undersøge hvad der stresser dig og se på hvad du kan gøre for at få bedre balance i din hverdag.  Du vil lære hvordan du får ro ved at skabe større balance i dit nervesystem og ved at kende dine kropslige reaktioner, dine tanker, følelser og din adfærd. Ved at lære dig selv at kende på et dybere plan og få fokus på dine styrker, skaber du mulighed for at tænke og handle anderledes og dermed øger du din handlekraft i forhold til at gennemføre de nødvendige forandringer i dit liv.

I forhold til coaching går psykoterapien et skridt videre og inddrager f.eks. det der har betydning fra din barndom og opvækst for hvordan du reagerer på stress og andre udfordringer i dit liv.

Psykoterapi er for alle voksne  – unge som ældre – der har et ønske om personlig udvikling og bedre trivsel med større livsglæde, energi, nærvær, ro og balance.

Hvis jeres parforhold ikke fungerer – I skændes, ser ikke og anerkender hinanden og er kørt fast i en dårlig rille, er parterapi en mulighed for at I, i fællesskab, kan arbejde med at finde hinanden igen. Det er et krav, at I begge har et ønske om at forbedre jeres forhold og vil gøre en aktiv indsats for at arbejde med det.

Jeg har en 4. årig psykoterapeut uddannelse på ID Academy samt en 3. årig uddannelse som chok/traume terapeut. Har haft klienter siden 2014 og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Du kan se mere om hvordan jeg arbejder som ID psykoterapeut på siden her.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hvad psykoterapi er så kan du se på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside her.