Supervision

Supervision tilbydes til faggrupper der arbejder med mennesker indenfor de sociale, pædagogiske, terapeutiske og sundhedsfaglige områder med det formål at understøtte personlig og faglig udvikling.

Supervisionen har til formål at udvikle dine evner til faglig refleksion og læring, styrke dine relationelle kompetencer og øge din bevidsthed om og forståelse for udvikling af din egen og andres praksis i samarbejdet om kerneopgaven.

Supervisionen forebygger stress ved at være dit trygge og fortrolige udviklingsrum med tid og ro til refleksion og læring.

Med supervisionen får du et fortroligt rum, hvor du får mulighed for at fordybe dig i og reflektere over din daglige praksis – fagligt, relationelt og individuelt med udgangspunkt i refleksioner over egen praksis. Dette som et grundlag for at udvikle nye perspektiver på dit arbejde – og skabe en egen læringspraksis.

Inden supervisionen påbegyndes aftales rammerne og formålet med supervisionen. Løbende gøres der status og evalueres som en del af den løbende kvalitetssikring og udvikling i supervisionsforløbet.

Supervision gennemføres individuelt eller i mindre grupper. Supervisionen foregår enten i People Developments lokale på Lyngby hovedgade, på arbejdspladsen eller anden lokalitet efter aftale.