Tredje Generations Coaching

People Development

Coaching i People Development tager udgangspunkt i 3. Generations Coaching® som med sit fokus på værdier, mening og identitet er mindre målorienteret og mere dybdegående på det personlige plan end tidligere former for coaching. Du kan se en kort introduktion her med Reinhard Stelter, phd. I psykologi og professor i sport- og coachingpsykologi:

Coachingsamtalen er en dialogisk samtale, en slags samskabende proces, hvor coach og coachee i fællesskab deler meninger og betydninger. Coachen er en slags fødselshjælper for refleksioner og udviklingen af nye perspektiver. En hjælp til selvhjælp, som øger coaches evner til at håndtere forandringer fremadrettet.

Når du oplever forandringer er mit fokus som coach transition. Transition er den mentale proces, der finder sted når vi oplever en betydningsfuld forandring og skal omstille os til en ny situation. Du plejer at gøre ét, og nu vil/skal du gøre noget andet. Transitionen kan skyldes noget ydre, f.eks. forandringer i organisationen eller i dit liv. Eller transition kan være igangsat af et indre ønske om personlig udvikling, mindre stress eller karriereskifte.