Udviklingskonsulenten – en innovativ vej til resultater

People Development

People Development anvender en lang række forskellige innovative tilgange og metoder afhængig af opgavens karakter, bl.a. indsatsteori, organisationsopstilling og brugerrejser i forbindelse med organisationsudvikling, projektudvikling og evaluering. Det vigtigste er at tilgange og metoder passer til den enkelte opgave og til organisationens kultur, da det er målet og resultatet der tæller og ikke metoden.