Virksomheden

People Development

35.000 mennesker er hver dag sygemeldt med diagnosen stress. 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet, og stress kan i dag betegnes som en folkesygdom. Aldrig har der været så mange sygemeldte pga. stress, og både den enkelte, familien og arbejdspladsen kan have svært ved at erkende, forebygge og håndtere stress.

People Development er en innovativ netværksvirksomhed som med udgangspunkt i evidensbaseret viden og praksiserfaringer arbejder med forandrings- og udviklingsprocesser samt forebyggelse, håndtering og behandling af stress hos det enkelte menneske og i organisationer. People Development integrerer på en unik måde viden og erfaring indenfor coaching, psykoterapi/ psykologi, organisations-og ledelsesudvikling.

People Development

People Development hjælper med at forebygge og behandle stress via organisations- og ledelsesudvikling, udvikling af et sundt psykisk arbejdsmiljø, karriereudvikling, personlig udvikling, stresscoaching -og terapeutisk behandling.

Vi tilbyder løsninger for private, ledere og virksomheder. Løsninger der hjælper dig, dit team eller din organisation med at skabe varige forandringer i form af bedre trivsel og balance med fokus på kerneopgaven og bundlinjen. Løsningerne er altid skræddersyet til opgavens karakter, og hvad enten der i form af individuelle forløb, workshops eller facilitering af forandringsprocesser i organisationen er det altid i et samarbejde med dig/jer.

Udviklings- og forandringsprocesser  faciliteres med udgangspunkt i et anerkendende, helhedsorienteret og dynamisk perspektiv. Ved at anvende og kombinere en række forskellige psykologiske, organisatoriske og ledelsesmæssige tilgange og metoder faciliteres den forandringsproces som er nødvendig for at du/I kan komme i mål.

Ved kronisk stress, chok og traumer tilbydes individuel behandling med Somatic Experiencing®. (SE terapi). SE terapi er  samtalebaseret traumeheling som arbejder med kroppens og nervesystemets egen evne til forløsning af stress, chok og traumer. En behandlingsform der er velegnet til såvel arbejdsrelateret stress som chok og traumer og f.eks. senfølger af seksuelle overgreb.

People Development har netværkssamarbejde med en række erfarne og professionelle konsulenter, coaches og psykoterapeuter således at kvaliteten altid er i top.

People Development samarbejder med Lyngby Stressklinik om stressrådgivning og stresscoaching og terapeutisk behandling af stress, se mere her.

People Development har lokaler på Lyngby Hovedgade nr. 54.A,1, 2800 Kgs. Lyngby. Det er 200 m fra Lyngby station med S-tog og mange busforbindelser, og der er betalings parkering med indkørsel fra Toftebækvej.

Lyngby

I Birkerød har People Development lokaler i Trudeslund 22, 3460 Birkerød. Det er 10 minutters gang fra Birkerød station. Parkering gratis på P-plads i bebyggelse eller på Manenvej.

Birkerød

People Development gennemfører opgaver på dansk og engelsk.

Vi samarbejder med kunder om valg af egnede lokaler til kursusvirksomhed og coaching – således at det passer til geografi og opgave.

Når du laver en aftale med People Development er fortroligheden afgørende. Dette hvad enten der er lavet firmaaftale eller du har en individuel aftale. Du har derfor sikkerhed for at der ikke bliver videregivet information om indholdet i dit forløb.

People Development indgår gerne samarbejde i konsortier med konsulenthuse i afgivelse af tilbud på større opgaver.

People Development indgår samarbejder med kommuner, forsikringsselskaber og andre virksomheder om særlig tilrettelagte forløb i forbindelse med forebyggelse og behandling af stress.