Vision & Mission

People Developments vision er at mennesker trives og udfolder deres fulde potentiale i relationer med andre i deres arbejdsfællesskab, i deres familie og hverdagsliv.

Vi er relationelle mennesker, som trives i konstruktive, levende og udviklende fællesskaber. Organisationer består af mennesker, og mennesker indgår konstant i relationer og påvirkes af de relationelle sammenhænge som vi er en del af. I den måde vi møder hinanden og kommunikerer på, skaber og påvirker vi os selv og hinanden. Et usundt stressniveau påvirker vores evne til at trives og vores evne til at relatere os til os selv og hinanden på en konstruktiv måde.

Stress er et af de helt store udfordringer både for den enkelte og for virksomheden. People Developments mission er med udgangspunkt i evidensbaseret viden at forebygge og behandle stress organisatorisk og individuelt, og dermed mindske omkostningerne både for den enkelte person, virksomheden og samfundet.

People Developments mission er i forlængelse heraf at facilitere trivsel i organisationer – også i forandringsprocesser- med udgangspunkt i en fælles forståelse for kerneopgaven, samarbejde, retfærdighed og tillid.

På individ niveau er det People Developments mission at hjælpe den enkelte med at forebygge og håndtere stress og udvikle sig gennem de kriser, chok og traumer der opstår gennem livet, således at den enkeltes potentiale for livskraft, energi og livsglæde folder sig ud.